Hoe werkt het?
Adopterenafstand
Welkom!

Waarom een hond adopteren via vzw Helping Dogs?

Een hond adopteren heeft volgens ons alleen maar voordelen.

Het spreekt voor zich dat het grootste voordeel is dat je een hond in huis haalt die je hiervoor altijd dankbaar zal voor zijn.

Bovendien weet je ook welke hond je adopteert omdat het karakter en de gedragingen gekend zijn, je zal dus niet gauw voor verrassingen komen te staan.

Door te adopteren zorgen we er ook samen voor dat broodfok tegengewerkt wordt.

Als dat geen mooie deal is?

Veelgestelde vragen over adopteren
Wat als ik een hond wil adopteren bij Helping Dogs ?

In de eerste plaats willen we jou graag feliciteren om een hond via onze organisatie te adopteren.

Je hebt hier immers lang over nagedacht en weet dat jij de hond werkelijk alles kan geven wat deze nodig heeft.

Vzw Helping Dogs ijvert voor de duurzame herplaatsing. Dit betekent ook dat wij ons het recht behouden om een adoptieaanvraag te weigeren indien de ‘klik’ er niet is. Aangezien het opvanggezin de hond goed kent, kunnen zij goed inschatten of deze zich er goed bij voelt.

Uiteraard begeleiden wij jou ook graag verder na de adoptie!

Door op deze manier te werk te gaan, merken we dat de honden die herplaatst werden, ook herplaatst blijven.

Concreet:

Indien je interesse hebt in 1 van onze honden, stuur je een mail naar info@helpingdogs.be met de naam van de hond waar je interesse in hebt.

Je krijgt dan per kerende een adoptieaanvraag toegestuurd.

Deze adoptieaanvraag is een informatiefiche over uw woon-, werk- en gezinssituatie en wordt door ons bekeken in functie van de hond.

Deze adoptieaanvraag is geheel vrijblijvend en dus NIET bindend voor ons.

Jouw profiel wordt besproken met de eigenaar en/of opvanggezin en na akkoord kan je gaan kennismaken met de hond.

Wij sturen je alle nodige gegevens per mail.

Kan ik de hond meteen meenemen na de eerste kennismaking?

Je kan de hond niet meteen meenemen!

Als je na deze eerste kennismaking nog wil doorgaan met de adoptie dan komt er een vrijwilliger op huisbezoek.

Tijdens dit huisbezoek wordt alles nog eens uitgebreid besproken en tips en tricks gegeven.

Als tijdens dit huisbezoek alles goedgekeurd is,  zal de huisbezoeker samen met jou het adoptiecontract goed doornemen en al jouw vragen beantwoorden.

Het adoptiecontract zal dan ingevuld en ondertekend worden. Op dat ogenblik kan je de adoptiebijdrage overschrijven of aan de huisbezoeker betalen. Zodra de betaling in orde is, vragen wij om te wachten op onze bevestigingsmail om de hond op te halen. De ophaling gebeurt nà afspraak met het opvanggezin/de eigenaars.

Hoeveel kost het om een hond te adopteren?

Adoptiebijdrage Pups tot 10 maand:  400 Eur
Volwassen honden vanaf 11 maand:  300 Eur
Seniors vanaf 8 jaar:  150 Eur

Waar wordt het geld voor gebruikt ?

We hebben heel wat honden ondergebracht bij onze opvanggezinnen.

Al onze opvanggezinnen krijgen de voeding en dierenartskosten terug betaald.

Wij willen de honden kwalitatieve voeding geven en dat kost geld.

Bij onze dierenartsen proberen we uiteraard de beste prijs te bedingen maar ook daar lopen de kosten hoog op. Soms moeten er tijdens de duur van de opvang al eens operaties gebeuren.

Veel oudere honden zitten ook veel langer in opvang maar die worden met evenveel liefde en aandacht opgevangen, inclusief aangepaste voeding indien nodig.

Welke hond past bij mijn gezinssituatie?

Dit is meestal de hamvraag. Van sommige rassen weet men dat ze sportief zijn aangelegd, graag uitgedaagd worden op mentaal vlak, makkelijk overweg kunnen met kinderen, enzovoort. Toch kan dit sterk afhangen van de hond zelf en wat deze al heeft meegemaakt.

Daarom vragen wij aan kandidaat-adoptanten om de vrijblijvende adoptieaanvraag zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Wij komen ook eerst even langs bij je thuis om samen met jou te bespreken wat je verwachtingen zijn.

Op deze manier behoeden we ons voor een teleurstelling en eventuele terugkeer van de hond.

Aarzel dus niet om ons te contacteren met specifieke vragen die je hebt over één (of meerdere) van onze viervoeters!

Adoptie Voorwaarden

1. De adoptant zal de hond een liefdevolle thuis geven en binnenshuis laten wonen en overnachten. De hond mag nooit aan een ketting gelegd worden of continue in een kennel gehouden worden.

2. De hond moet voldoende lichaamsbeweging krijgen in overeenkomst met zijn/haar ras en grootte. Hij/zij moet altijd kunnen beschikken over vers drinkwater en goede voeding.

3. De hond mag nooit gebruikt worden om mee te racen of te fokken.

4. Mocht de teef nog niet gesteriliseerd zijn, dan is de adoptant verplicht om dit te laten uitvoeren zodra de hond hiervoor oud genoeg is. Een uitzondering kan gemaakt worden indien de sterilisatie wegens medische redenen of leeftijd beter niet uitgevoerd kan worden. Dit dient door een erkende dierenarts te worden bevestigd. Helping Dogs dient een bewijs van sterilisatie, opgemaakt door een dierenarts, te ontvangen binnen de 6 maand na adoptie. Castratie van een reu is géén vereiste..

5. Indien de adoptant over een tuin beschikt dient die voldoende hoog omheind te zijn, van 1m20 tot 1m80, afhankelijk van de noden/grootte van de hond.

6. De hond dient voldoende ingeënt te zijn, liefst nà bepaling van de antistoffen via een VACCICHECK en regelmatig ontwormd te worden.

7. Aangezien Helping Dogs de meeste info ontvangt van de huidige eigenaars kan Helping Dogs geen enkele verantwoordelijkheid dragen wat betreft de psychische en fysieke gezondheid van de hond. De adoptant is dan ook verantwoordelijk voor veterinaire kosten na de adoptie, behalve als er andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Indien er sprake moest zijn van grote of riskante ingrepen moet Helping Dogs hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht. Indien de hond door ziekte ingeslapen dient te worden, mag dit alleen door een erkende dierenarts gedaan worden en moet Helping Dogs hiervan verwittigd worden.

8. De adoptant is verantwoordelijk voor de veiligheid van de hond en zal hem/haar dan ook niet zomaar ergens achterlaten. Indien het dier moest weglopen, verplicht de adoptant zich ertoe onmiddellijk Helping Dogs, de politie en de dierenbescherming te verwittigen en alle mogelijke stappen te ondernemen om hem/haar terug te vinden.

9. Onder geen beding mag de adoptant vrij beschikken over de hond wanneer hij door omstandigheden niet verder naar behoren voor de hond kan zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor verkoop, wegschenken of euthanaseren zonder hoogdringende medische redenen. De adoptant is verplicht de hond terug te bezorgen aan Helping Dogs, die voor de herplaatsing zorgt. Bij herplaatsing vindt geen teruggave van de adoptiebijdrage plaats.

10. Mocht de adoptant overlijden dan verbinden de nabestaanden zich ertoe Helping Dogs te verwittigen zodat we samen de beste oplossing voor het dier kunnen vinden.

11. Helping Dogs heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de adoptie om na te gaan of aan alle adoptievoorwaarden voldaan wordt.

12. Indien men zich niet houdt aan de voorwaarden van het contract heeft Helping Dogs het recht om de hond terug te vorderen. Dit zal gemotiveerd en schriftelijk gebeuren. In geval van betwisting is enkel de rechtbank in de woonplaats van de aanklager bevoegd

Welkom!

Waarom een hond herplaatsen via vzw Helping Dogs?

Soms gebeurt het dat je door omstandigheden niet anders kan dan afstand doen van je viervoeter. Je hebt alles geprobeerd en je hebt je suf gezocht naar een oplossing maar je weet dat je, voor het welzijn van je hond, op zoek moet naar een nieuwe thuis.

Op zo een moment wil je wel dat je trouwe viervoeter nog een mooie toekomst tegemoet gaat.

Door een hond te herplaatsen via vzw Helping Dogs kan je er zeker van zijn dat er alles aan gedaan wordt om de juiste match te vinden. Ondertussen verblijft de hond nog in zijn huidige thuis of onder de vleugels van een opvanggezin. Op deze manier wordt de stress bij het dier sterk gereduceerd.

Niet alleen de hond wordt hier gelukkiger van maar ook jij kan op je beide oren slapen.

Op het einde van de rit is iedereen tevreden, dat is waar wij voor streven!

Veelgestelde vragen over adopteren
Wat als ik een hond wil afstaan Helping Dogs ?

Je stuurt een mail naar afstand@helpingdogs.be. De verantwoordelijke Intake zal jou vervolgens de nodige informatie en documenten toesturen.

De volgende stappen:

Stuur de afstandsverklaring ingevuld en ondertekend terug naar Helping Dogs – Deinsesteenweg 192, 8700 Tielt . Ook een medisch verslag van je dierenarts i.v.m. de huidige medische toestand van je hond verwachten we erbij .

De infofiche invullen en terug mailen naar afstand@helpingdogs.be , samen met een 5-tal mooie foto’s.

Als de hond bij jou kan blijven tot de adoptie dan vragen we om 50 euro administratiekosten te storten op de rekening van Helping Dogs.

Zodra de betaling binnen is en alle documenten en foto’s zijn ontvangen, zal jouw hond op onze site en social media geplaatst worden.

Indien jouw hond niet bij je kan blijven, zal er worden bekeken in welk opvanggezin hij/zij terecht kan. Indien er op dat ogenblik nog geen opvangplaats vrij is zal hij/zij, indien door jou gewenst, op de wachtlijst geplaatst worden. Gelieve dit duidelijk te vermelden in je antwoordmail !

Voor deze opvang vragen we 150 euro om de 1ste kosten van het opvanggezin te dekken.

De hond dient volledig geënt en gechipt te zijn. Ook vragen wij dat de hond behandeld is tegen wormen en vlooien. Indien dit nog niet gebeurd is, dien je dit te laten doen vóór de hond in opvang gaat of geadopteerd kan worden.

Wat als ik zelf een nieuwe thuis gevonden heb voor mijn hond?

Eens de procedure voor afstand is gestart, stoppen wij heel veel tijd en energie in de zoektocht naar het ideale baasje voor jouw hond. Veel van dit werk gebeurt achter de schermen. Om kandidaat-adoptanten niet teleur te stellen, en de procedure voor iedereen gelijk te laten lopen, vragen wij  om kandidaten die je zelf zou vinden naar ons door te verwijzen.

Zij dienen eveneens de procedure te doorlopen zodat we zeker zijn dat het de goede match is. Indien de hond zonder reden uit de procedure zou worden gehaald, zonder een schriftelijk akkoord van ons, zal er een schadevergoeding, conform onze voorwaarden op de afstandsverklaring, aangerekend worden…

Wanneer de hond via ons wordt geplaatst, doen we voor- en nacontroles om op te volgen of aan alle contractvoorwaarden wordt voldaan. Mocht je beslissen om zelf de hond te herplaatsen, vervallen deze garanties en alle andere.

Hoeveel kost het om een hond te herplaatsen?

Bijdrage indien de hond enkel op de website komt te staan: 50 Eur

Extra bijdrage indien de hond ook in opvang moet komen: 150 Eur

Waar wordt het geld voor gebruikt ?

We hebben meer dan de helft van de honden in opvanggezinnen zitten.

Al onze opvanggezinnen krijgen de voeding en dierenartskosten terug betaald.

Wij willen de honden kwalitatieve voeding geven en dat kost geld. De opvangbijdrage van 150 euro dekt dit slechts ten dele.

Bij onze dierenartsen proberen we uiteraard de beste prijs te bedingen maar ook daar lopen de kosten hoog op. Soms moeten er tijdens de duur van de opvang al eens operaties gebeuren.

Veel oudere honden zitten ook veel langer in opvang maar die worden met evenveel liefde en aandacht opgevangen, inclusief aangepaste voeding indien nodig.

Kan elke hond in opvang?

Doorgaans kunnen de meeste honden goed opschieten met elkaar.

Honden die niet met andere honden of met poezen kunnen, zijn moeilijker op te vangen aangezien wij niet met hokken werken. Onze opvanggezinnen hebben meestal ook zelf (een) eigen hond(en) of poezen.

Wij doen ons uiterste best om iedereen te helpen, maar geven hierover absoluut géén garantie. Onze opvanggezinnen zijn ons té dierbaar!

Afstand Voorwaarden

1. Indien u een hond wil afstaan, krijgt u als eigenaar een vragenlijst gestuurd per mail, die zo eerlijk en zo duidelijk mogelijk moet ingevuld worden om een totaal beeld te krijgen van de hond.

Deze wordt dan zo snel mogelijk terug in onze mailbox verwacht met in bijlage een 5-tal foto’s van de hond. Dit kan op het e-mailadres afstand@helpingdogs.be

2. De afstandsverklaring krijgt u ook per mail doorgestuurd deze verwachten wij zo snel mogelijk per post en ondertekend in onze brievenbus.

3. De eigenaar betaalt een administratieve kost van 50 euro / hond. Deze dient op onze rekening overgeschreven te zijn alvorens kan overgegaan worden tot publicatie. Rekening nummer : 979-6586375-80

4. Mensen met interesse in uw hond krijgen dan ook een vragenlijst toegestuurd ivm hun woon- werk- en gezinssituatie.

5. Deze lijst wordt bekeken en indien dat al in orde is, zijn de mensen in de mogelijkheid om met u contact op te nemen voor een eerste kennismaking met de hond bij u thuis na afspraak.

6. De mogelijke adoptanten krijgen na hun eerste kennismaking met de hond, een huisbezoek om alles nog eens te overlopen en te kijken of dit de juiste thuis is voor uw hond.

7. Indien het huisbezoek positief is en alle partijen akkoord gaan met adoptie, dan wordt er bij de adoptanten een adoptiecontract ingevuld en ondertekend. Wij vragen 200 euro als adoptiebijdrage aan de nieuwe baasjes, welke we gebruiken om andere honden en/of organisaties bij te staan. (€ 300 voor pups tot de leeftijd van 10 maand, aangezien deze vaak nog medische of mentale opvolging nodig hebben en 150 euro voor honden vanaf 8 jaar)

8. Indien nieuwe adoptanten eerst naar de hond willen komen kijken, moet dit mogelijk zijn, maar de hond mag dan niet zomaar meegegeven worden zonder toestemming van Helping Dogs.

9. Na het invullen van het adoptiecontract en de betaling, ontvangt u van ons een seintje en kan er een afspraak gemaakt worden voor afhalen van de hond door de nieuwe eigenaars.

(Vergeet dan niet om het paspoort en de fiche van overdracht van eigenaar mee te geven)

10. Er wordt ook altijd nacontrole gedaan en dit zowel met huisbezoekjes als via mail en telefonisch contact.

11. Moest er ooit iets met de eigenaars gebeuren dan komt de hond altijd terug bij ons terecht en niet in een asiel, zoals duidelijk vermeld in het contract.

12. In het contract is ook vermeld dat er niet verder gefokt mag worden met de hond.

13. Het beste voor de hond is altijd dat hij bij de baasjes kan blijven tot ze naar de nieuwe eigenaars kunnen gaan. Is dit niet mogelijk dan proberen we te kijken of er een opvanggezin vrij is die uw hond kan opvangen. Dit gaat dan wel gepaard met een kost van 100 euro. Dit geld gaat naar het opvanggezin voor nodige kosten, maar indien de hond bij de baasjes kan blijven is het enkel de administratie kost die u betaald.

14. Wij kunnen uiteraard ook nooit op voorhand bepalen hoe lang je hond nog bij jou zal zitten, hangt uiteraard af van de vraag en het karakter en ouderdom van je hond af. Wij proberen altijd zo snel als mogelijk te werken maar het aanbod is soms groter dan de vraag.

15. Het is verplicht dat de hond gechipt – volledig geënt is en een europees paspoort bezit.