Privacy
privacybeleid

Hoe worden jouw gegevens verwerkt?

VZW Helping Dogs, gevestigd
Deinsesteenweg 192, 8700 Tielt
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Annemarie Timmermans is de Functionaris Gegevensbescherming van VZW Helping Dogs.
Zij is te bereiken via info@helpingdogs.be

Deinsesteenweg 192, 8700 Tielt
0483 019 830

Meest gestelde vragen
Persoonsgegevens die wij verwerken

VZW Helping Dogs verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (enkel wanneer je ons contacteert in verband met een adoptie of afstand)

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VZW Helping Dogs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Rijksregisternummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VZW Helping Dogs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VZW Helping Dogs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VZW Helping Dogs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VZW Helping Dogs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VZW Helping Dogs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@helpingdogs.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Gelieve het rijksregisternummer ‘zwart’ te maken op de scan. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VZW Helping Dogs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem meteen dan contact op via info@helpingdogs.be

vragen?

Stuur ons een email

contact

0483 / 01 98 30

info@helpingdogs.be

Adres

Deinsesteenweg 192

8700 Tielt